Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2019/2020

 

Počet volných míst: 15

První termín 2. kola: 17. 5. 2019 v 9:00

Další termíny po předběžné telefonické domluvě

Přihlášky budou přijímány průběžně do naplnění kapacity oboru. Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách školy https://www.pbvos.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/ a můžete ji zaslat na sekretariat@pbvos.cz.

Součásti přihlášky:

  • ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce jsou předkládány úředně přeloženy.

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.

Kritéria přijetí

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených studijních výsledků na základní škole a podle motivačního pohovoru, který bude se všemi uchazeči vykonán.

Přijati nebudou uchazeči

  • kteří měli vážnější kázeňské problémy,
  • kteří byli klasifikováni z některého předmětu stupněm 5

Cizí státní příslušníci nebudou přijati v případě, že neprokáží trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, a v případě, že neprokáží postačující schopnosti komunikace v češtině.

 

Praha 29. dubna 2019
Mgr. Petr Procházka
ředitel školy