PB = přítomnost a budoucnost

Úvod / O škole / Poslání, vize a historie

Již od roku 1992 poskytujeme sekundární a terciální vzdělávání našim žákům a studentům.
Neustále se snažíme modernizovat styl výuky a přibližovat se praxi, tak aby byli naši žáci a studenti co nejlépe připraveni na praktický život.

Poslání

Našim posláním je zvyšovat praktickou uplatnitelnost absolventů, poskytovat jim kvalitní, vysoce odborné vzdělání v příslušných vzdělávacích programech a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Odborné vzdělávání

Škola je vybavena učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, jazykovou laboratoří a učebnami výpočetní techniky. Výuka je zabezpečena stálým pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe.

Praktická příprava

Během studia je kladen velký důraz na získávání praktických zkušeností. 30 % výuky tvoří odborná praxe na pracovištích ve smluvně zajištěných partnerských firmách a společnostech jako jsou banky, cestovní kanceláře, hotelové řetězce aj.

Mimoškolní aktivity

Součástí výuky jsou jazykové a tematicky zaměřené pobytové zájezdy do zahraničí. Škola je zapojena do programu Erasmus University Charter, který umožňuje studentům vykonávat stáže a studijní pobyty v zahraničí. Samozřejmostí jsou mezinárodně platné certifikáty Europass.

Vize

Naší vizí je poskytovat kvalitní výuku společně s individuálním přístupem ke každému žákovi a studentovi. Když se něco nedaří, nenecháme naše žáky a studenty na holičkách, ale ptáme se, jakým způsobem jim pomoct k dosáhnutí vytyčených cílů. Právě proto si naší školu oblíbilo už tolik lidí. Klíčovým aspektem je i spolupráce s podnikatelskými subjekty a klíčovými partnery

Historie školy

Již od roku 1992 poskytujeme sekundární a terciální vzdělávání založené na společných hodnotách – úctě, lásce k učení, bezúhonnosti, odvaze a odhodlání pluralizmu. Studenti se stávají celoživotními studujícími, kteří přispívají do světa. Neustále se snažíme modernizovat styl výuky a přibližovat se praxi, tak aby byli naši žáci a studenti co nejlépe připraveni na praktický život.

Formujeme studenty do přemýšlivých, disciplinovaných, uplatnitelných dospělých lidí tím, že jim poskytujeme mnohostranné vzdělání.

1992

vznik společnosti 31.7.1992 – PB – Střední škola managementu, s.r.o.
sídlo společnosti: K Sídlišti 840, Praha 4
ředitelka školy: PhDr. Dana Čapková

Vlastníci:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka
Ing. Josef Sajaš

Obory vzdělání:
Pomaturitní studium
Podnikatelství
Obchodní management

Jednatelé:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka
Ing. Josef Sajaš

1993

Rozšiřujeme se o střední školu – Obchodní akademie

Podnikatelská banka, a.s vstupuje majetkově do společnosti

1994

Máme pobočku školy ve Vodňanech
V Praze 4 se rozšiřujeme o pobočku Na Planině

sídlo společnosti:
Mendíků 1000, Praha 4

1995

V Praze 4 se rozrůstáme o pobočku Sdružení

Vlastníky školy jsou:
PhDr. Dana Čapková a Ing. Václav Červenka

1996

Jednatelé:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka

1997

Stěhujeme se do námi nově zrekonstruované a vybavené budovy

sídlo společnosti:
Nad Rokoskou 111/7,Praha 8

Jednatelé:
PhDr. Dana Čapková
Ing. Václav Červenka

1998

Změna obchodního jména
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

Získali jsme akreditaci pro obory vyšší odborné školy
Finanční poradenství
Sociální pojišťovnictví

2000

Rozšiřujeme obory VOŠ o Aplikace výpočetní techniky

2002

ředitelka školy Ing. Hana Kosová

2007

Rozšiřujeme obory VOŠ o Cestovní ruch

2009

ředitelka PhDr. Dana Čapková

2010

Rozšiřujeme obory VOŠ o Personální řízení

2013

Rozšiřujeme obory VOŠ o Žurnalistika a nová média

ředitelka Mgr. Marie Mikolášová

2017

Změna vlastníka – Delta schola invest, a.s.

jednatel: Mgr. Josef Kulíšek

2017

Změna vlastníka – IF Holding, a.s.

jednatel: Bc. Bohumil Pácl
ředitelka školy: PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

2018

ředitelem školy Mgr. Petr Procházka
jednatelkou školy PhDr. Dana Čapková, Ph.D.