Studijní obory PB Školy

Úvod / Pro uchazeče / Studijní obory

První krokem do profesního života je výběr studijního oboru, který baví

Studijní obory – Střední škola

Management sportu

Management sportu

Stručné výpisy jsou volitelné, ručně psané souhrny obsahu příspěvku, které můžete použít v šabloně

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních ...

Studijní obory – Vyšší odborná škola

Personální řízení

Personální řízení

Personální řízení je interdisciplinárním oborem, proto studium zahrnuje poznatky z mnoha oborů: managementu, psychologických a sociologických ...

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Ve druhém ročníku se student profiluje – vybírá ze zaměření ...

Žurnalistika a nová média

Žurnalistika a nová média

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností spojených s žurnalistickou profesí. Absolvent vzdělávacího ...