Studijní obory PB Školy

Úvod / Pro uchazeče / Studijní obory

První krokem do profesního života je výběr studijního oboru, který baví

Studijní obory – Střední škola

Management sportu

Management sportu

Předmět Management sportu připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat znalosti marketingu při řízení sportovního klubu či organizace

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních ...

Studijní obory – Vyšší odborná škola

Personální řízení

Personální řízení

Personální řízení je interdisciplinárním oborem, proto studium zahrnuje poznatky z mnoha oborů: managementu, psychologických a sociologických ...

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Ve druhém ročníku se student profiluje – vybírá ze zaměření ...

Žurnalistika a nová média

Žurnalistika a nová média

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností spojených s žurnalistickou profesí. Absolvent vzdělávacího ...