V souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na 3. – 4. 1. 2019 ředitelské volno.