U nás sportovci nemají problém skloubit školu s tréninky!

Úvod / Střední škola / Studijní obory / Management sportu

Management sportu

V zaměření management sportu si žáci vytvoří základní představu o managementu a marketingu ve sportu a jeho významu ve smíšeném ekonomickém systému, naučí se pracovat a efektivně využívat marketingové nástroje v praxi.

Charakteristika oboru

Předmět Management sportu připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat znalosti marketingu při řízení sportovního klubu či organizace. Učivo je zaměřeno na pochopení významu managementu, jeho funkcí a důležitost kvality manažera pro úspěšnou činnost sportovní organizace. V tomto předmětu si žáci prohlubují ekonomické znalosti, které využijí i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě.

Charakteristika oboru

Žák se bude orientovat v těchto oblastech:

 

  • Význam marketingu a managementu ve sportu,
  • Marketingové nástroje a funkce managementu,
  • Aplikace marketingových nástrojů do sportovního prostředí,
  • Marketingovou analýza a výzkum,
  • Marketingový plán sportovního klubu,
  • Vlastnosti manažera,
  • Organizační struktura, manažerské plány,
  • Základní rozhodovací metody,
  • Motivační nástroje