Personalistika je důležitou součástí každé fimy

Úvod / Vyšší odborná škola / Studijní obory / Personální řízení

Personální řízení

Kód a název vzdělávacího programu: 63-42-N/01 Personální řízení
Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení
Školné – denní forma vzdělávání: 24.080,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.
Školné – kombinovaná forma vzdělávání: 22.040,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Proč studovat personální řízení?

Personální řízení je interdisciplinárním oborem, proto studium zahrnuje poznatky z mnoha oborů: managementu, psychologických a sociologických disciplín, vzdělávání dospělých, pracovního práva, etiky, teorie organizace a řízení, ekonomie atd.

Škola sleduje moderní trendy a zapracovává je do svých vzdělávacích programů, dbá i na osobnostní rozvoj studentů a snaží se věnovat podpoře výchovy a vzdělávání vyrovnaných osobností, které jsou schopny následně obstát v tlaku současných hektických požadavků pracovního trhu a uspět v konkurenčním prostředí.

Studium oboru nabízí možnosti širokého uplatnění na pracovním trhu; záleží na osobnostních rysech absolventa, aby pracoval na juniorských či postupně seniorských pozicích HR managementu, aby se realizoval v dalším vzdělávání zaměstnanců, či si rozšiřoval další vzdělání v rámci bakalářského či magisterského studia.

Pracovní pozice personalisty patří mezi ty nejžádanější na pracovním trhu, má svoji budoucnost, protože stále bude poptávka po vedení lidských zdrojů, vzhledem k dynamice a proměnám poptávky na pracovním trhu; tato pozice patří i k těm nadprůměrně honorovaným.

Charakteristika oboru

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů, mohou pracovat na pozici:

 

  • personalista,
  • personální specialista,
  • referent personálních věcí,
  • samostatný personalista,
  • odborný personalista,
  • HR Specialist,
  • personální manažer,
  • OSVČ v oblasti poradenství.

Absolutorium

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze 3 částí:

1.     odborné teoretické zkoušky (personální řízení, aplikovaná psychologie, pracovní právo)
2.     zkoušky z odborného cizího jazyka
3.     obhajoby absolventské práce

Způsob studia

Studium je doplněno povinnou odbornou praxí, která probíhá ve 2. a 3. ročníku v rozsahu pro denní studium: 5 týdnů ve 2. ročníku v letním obdobní a 5 týdnů ve 3. ročníku v zimním období. Kombinované studium má odbornou praxi vypsánu ve stejném období, ale ve zkráceném rozsahu z 5ti na 2 týdny.
Student má možnost absolvovat odbornou praxi dle svého výběru a na základě žádosti o individuální praxi, nebo mu škola zajistí praxi u jejich smluvních partnerů.

Případné dotazy zodpoví: JUDr. Lenka Štumperová (stumperova@pbvos.cz) – garant vzdělávacího programu