Růst a vzdělávání s odborným zaměřením

Úvod / Studijní obory / Vyšší odborná škola

Podporujeme studenty a necháme se jimi inspirovat.

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program VOŠ vyzývá studenty, aby objevili svou vášeň a využili svůj potenciál. 
Naše výuka zaměřená na reálný svět a založená na výzkumu a moderních trendech výuky.
Podporujeme studenty a necháme se jimi inspirovat.

Studijní obory VOŠ

Žurnalistika a nová média

Vzdělávací program je praktický, profesně orientovaný a zaměřený na skutečný rozvoj novinářských dovedností.

Cestovní ruch

Cestovní ruch je obor s vynikajícím profesním uplatněním jak doma, tak v zahraničí.

Personální řízení

Studijní obor je určen pro tvořivé mladé lidi, kterým nejsou vlastní zaběhané stereotypy a je perspektivní na trhu práce. 

Den otevřených dveří

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu s.r.o., pořádá 
den otevřených dveří. Přijďte se podívat na chod naší školy.

Po individuální domluvě na pbvos@pbvos.cz

Těšíme se na vás!